Arnold Bartetzky

Doktor historii sztuki, wykładowca, krytyk architektury. Studiował historię sztuki, filologię niemiecką, historię oraz filozofię na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim, Tybindze i Krakowie. Zajmuje się architekturą, urbanistyką oraz kulturą wizualną Europy Środkowej i Wschodniej od renesansu do współczesności. Od 1995 roku pracuje w Centrum Historii i Kultury Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie w Lipsku (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas).

Copyright © Herito 2020