John V. Maciuika

Profesor sztuki i historii architektury w Baruch College oraz CUNY Graduate Center w Nowym Jorku. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię architektury i dizajnu od XIX wieku do współczesności, architekturę i nowe media w XXI wieku, relacje polityki i architektury (szczególnie w Niemczech, Austrii i byłych republikach radzieckich), socjologię sztuki. W 2005 roku opublikował książkę „Before the Bauhaus: architecture, politics, and the German state, 1890–1920”.

Copyright © Herito 2020