Robert Traba

Profesor historii, politolog, kulturoznawca, założyciel olsztyńskiego Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” i redaktor kwartalnika „Borussia”. Działalność naukową rozpoczynał w Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie. W latach 1995–2003 pracował w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Od roku 2006 dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Współprzewodniczy Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Profesor honorowy Freie Universität w Berlinie. Autor wielu publikacji, m.in. Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci (Borussia, Olsztyn 2003), „Wschodniopruskość”. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec (1. wyd. PTPN, Poznań 2005, wyd. niem.: Ostpreußen – die Konstruktion einer deutschen Provinz. Eine Studie zur regionalen und nationalen Identität 1914–1933, Fibre Verlag Osnabrück 2010), Historia – przestrzeń dialogu (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006), Przeszłość w teraźniejszości (Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009).

Copyright © Herito 2020