Robert Traba

Professor of history, political scientist, theorist of culture, founder of the Olsztyn Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” and editor of the Borussia quarterly. He began his scholarly work at the Research Station of the Polish Historical Society in Olsztyn – professor of history, political scientist, theorist of culture, founder of the Olsztyn Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” and editor of the Borussia quarterly. He began his scholarly work at the Research Station of the Polish Historical Society in Olsztyn. In 1995–2003 he worked in the German Historical Institute in Warsaw. Since 2006 director of the Historical Research Centre of the Polish Academy of Sciences in Berlin. Co-president of the Polish-German Textbooks Commission. Honorary Professor of the Freie Universität in Berlin. His numerous writings include Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci (A Land of a Thousand Lakes: essays on history and memory, Borussia, Olsztyn 2003), „Wschodniopruskość”. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec (“Eastern-Borussianism”: regional and national identity in the German political culture, first edition PTPN, Poznań 2005, German edition Ostpreußen – die Konstruktion einer deutschen Provinz. Eine Studie zur regionalen und nationalen Identität 1914–1933, Fibre Verlag Osnabrück 2010), Historia – przestrzeń dialogu (History – a Space of Dialogue, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006), Przeszłość w teraźniejszości (The Past in the Present, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009).

 

Copyright © Herito 2020