Żanna Komar

Historyk sztuki i architektury. Autorka książki Trzecie miasto Galicji. Stanisławów i jego architektura w okresie autonomii galicyjskiej (Kraków 2008). W 2010 roku, jako wykładowca na Uniwersytecie Technicznym w Iwano-Frankiwsku (Ukraina), odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie w ramach programu DAAD\OSI. Obecnie pracuje w Międzynarodowym Centrum Kultury.

Copyright © Herito 2020