Ewa Chojecka

Ewa Chojecka

Profesor historii sztuki, założycielka i kierownik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w latach 1978–2003). Inicjatorka i redaktor naukowa syntezy Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku (1. wyd. w 2004, a 2. w 2009 roku).

Copyright © Herito 2020