Marta Bucholc

Socjolożka specjalizująca się w historii myśli społecznej. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Historii Myśli Społecznej. Jej zainteresowania naukowe obejmują socjologię Maksa Webera, teorię racjonalizacji i modernizacji, teorię kapitalizmu, socjologię wiedzy, zwłaszcza socjologię Karla Mannheima i Mocnego Programu socjologii wiedzy, a także socjologię prawa oraz filozofię języków. Tłumaczy literaturę naukową z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Laureatka Nagrody im. Floriana Znanieckiego (2000). Stypendystka Tygodnika „Polityka” (2003), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006) oraz Stypendium im. Bronisława Geremka Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (2010).

Copyright © Herito 2020