Maria Dąbrowska-Partyka

(1947–2017)

Profesor serbistyki i kroatystyki, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, tłumaczka. Wykładała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Badała literaturę w perspektywie kulturowej, teorię i praktykę przekładu, zwłaszcza literackiego, teorię literatury i zagadnienia dyskursu. Autorka wielu publikacji, m.in. monografii: „Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej” , „Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów”, „Świadectwa i mistyfikacje. Przed i po Jugosławii”. Za książkę „Literatura pogranicza, pogranicza literatury” została w 2005 roku uhonorowana nagrodą „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Copyright © Herito 2020