Maria Dąbrowska-Partyka

Profesor serbistyki i kroatystyki, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, tłumaczka. Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bada literaturę w perspektywie kulturowej, interesuje się teorią i praktyką przekładu, zwłaszcza literackiego, teorią literatury i zagadnieniami dyskursu. Autorka wielu publikacji, m.in. monografii: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej (PWN, Kraków–Wrocław 1988), Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów (WUJ, Kraków 1999), Świadectwa i mistyfikacje. Przed i po Jugosławii (WUJ, Kraków 2003). Za książkę Literatura pogranicza, pogranicza literatury (WUJ, Kraków 2004) została w 2005 roku uhonorowana nagrodą „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Copyright © Herito 2020