Simona Škrabec

Słoweńska literaturoznawczyni, eseistka i tłumaczka. Jest najwybitniejszą pośredniczką między literaturami słoweńską i katalońską w sferze przekładów i informacji. Jej działalności na polu przekładowym towarzyszą regularne publikacje rozpraw i artykułów naukowych o literaturze europejskiej w XX wieku. Razem z Arnau Ponsem koordynowała nowatorskie badania nad relacjami pomiędzy kulturą katalońska i niemiecką. Jej rozprawa „L’estirp de la solitud” otrzymała nagrodę Josepa Carnera w dziedzinie teorii literatury. W książce „L’atzar de la lluita” podjęła rozważania nad Europą Środkową jako obszarem, na którym wykształciły się główne tendencje współczesności. MCK opublikowało w 2013 jej książkę „ Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku”.

Copyright © Herito 2020