Simona Škrabec

Po ukończeniu studiów w zakresie filologii germańskiej i literatury porównawczej w Słowenii uzyskała doktorat z teorii literatury na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (Universitat Autònoma de Barcelona). Jest najwybitniejszą pośredniczką między literaturami słoweńską i katalońską w sferze przekładów i informacji. Jej działalności na polu przekładowym towarzyszą regularne publikacje rozpraw i artykułów naukowych o literaturze europejskiej w XX wieku. Razem z Arnau Ponsem koordynowała nowatorskie badania nad relacjami pomiędzy kulturą katalońska i niemiecką Carrers de frontera (Grenzen sind Straßen, 2007–2008). Jej rozprawa L’estirp de la solitud (Potomkowie samotności, Barcelona 2003; wyd. słoweńskie: Ljubljana 2005) otrzymała nagrodę Josepa Carnera w dziedzinie teorii literatury. W książce L’atzar de la lluita (Szanse walki) Simona Škrabec podjęła rozważania nad Europą Środkową jako obszarem, na którym wykształciły się główne tendencje współczesności.

Copyright © Herito 2020