Beata Halicka

Kulturoznawczymi, profesorka Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2013 roku pracuje w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym przy Collegium Polonicum w Słubicach. Jej zainteresowania naukowe to: problemy nacjonalizmu i przymusowych migracji w Europie, stosunki polsko-niemieckie, kwestie tożsamości w regionach przygranicznych, a także kultura i polityka pamięci. Za książkę pt. „Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-48” otrzymała Nagrodę Identitias 2016 w kategorii najlepsza książka historyczna roku.

Copyright © Herito 2020