Andrzej Woźnica

Profesor

Profesor Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Śląskiego Centrum Wody. Specjalista w dziedzinie biochemii i ochrony środowiska. Zajmuje się biotechnologią środowiska, biodetekcją oraz problemami zarządzania środowiskiem zbiorników wodnych. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Copyright © Herito 2020