Tomasz Różycki

Autor dziewięciu tomów wierszy (najnowszy to Ręka pszczelarza), dwóch poematów epickich (ostatni to Ijasz), powieści Bestiarium Złodzieje żarówek, a także tomów szkiców, m.in. Próba ognia. Błędna kartografia Europy. Jest laureatem Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody Poetyckiej „Kamień” im. Józefa Czechowicza, Nagrody im. Václava Buriana, Nagrody im. Wisławy Szymborskiej oraz tytułu Ambasadora Nowej Europy. Mieszka w Opolu.

Copyright © Herito 2020