Aleksandra Kunce

Kulturoznawczyni, pracuje w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Koncentruje się w badaniach na problematyce człowieka lokalnego, siły umiejscowienia i doświadczania miejsca. Autorka książek: Tożsamość i postmodernizm (Warszawa 2003), Myśleć Śląsk (współautor: Z. Kadłubek, Katowice 2007), Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego (Katowice 2008), Oikologia. Nauka o domu (współautorzy: T. Sławek i Zb. Kadłubek, Katowice 2013), Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere (Antropologiczne i estetyczne dyskursy w sferze publicznej, współautorka: Maria Popczyk, Katowice 2013); Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione (Katowice 2016). Jest redaktorką czasopisma „Anthropos?”.

 

Copyright © Herito 2020