Jacek Purchla

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności; w latach 2015–2020 przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO i przedstawiciel Polski w Radzie Wykonawczej UNESCO w Paryżu. W latach 2016–2017 przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Instytutem Dziedzictwa Europejskiego Międzynarodowego Centrum Kultury, którego jest założycielem i w latach 1991–2017 był dyrektorem. Prowadzi badania o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu rozwoju miast, historii urbanistyki i architektury, historii społecznej i historii sztuki XIX i XX wieku oraz teorii i ochrony dziedzictwa kulturowego; autor ponad 600 wielojęzycznych publikacji na temat Europy Środkowej i dziejów Krakowa.

Copyright © Herito 2020