Lubomír Lipták

(1930–2003)

Wybitny historyk, niezwykle ważna postać słowackiego życia intelektualnego XX wieku. Od 1952 do 1971 roku pracował w Instytucie Historii Słowackiej Akademii Nauk. Po 1970 roku był prześladowany politycznie. W czasie normalizacji pracował w Słowackim Muzeum Narodowym. Po 1989 roku został ponownie przyjęty do Instytutu Historii SAN i mianowany redaktorem naczelnym magazynu „Historický časopis”. Jako jeden z pierwszych badaczy, zajmując się historią, uwzględniał szeroki kontekst polityczny, socjologiczny i ekonomiczny. Interesowały go zagadnienia modernizacji Słowacji oraz formowania się społeczeństwa obywatelskiego. W 1968 roku opublikował pracę „Slovensko v 20. Storočí”, będącą próbą zaprezentowania również filozofii współczesnej historii Słowacji. Poprzez swoje teksty historyczne niejednokrotnie komentował też współczesne realia słowackie. Jest ponadto autorem krótkiej historii Słowacji i Słowaków przeznaczonej dla obcokrajowców – „A history of Slovakia and Slovaks” (została opublikowana po angielsku, francusku i niemiecku). W 2019 roku MCK wydało jego książkę „Słowacy. Stulecie dłuższe niż sto lat” w przekładzie Magdaleny Bystrzak.

Copyright © Herito 2020