Mykoła Riabczuk

Krytyk literacki i publicysta. Pracownik naukowy Ukraińskiego Centrum Badań Kulturologicznych w Kijowie. Autor wielu książek poświęconych transformacji w postkomunistycznej Europie Wschodniej, z których trzy zostały wydane również po polsku. W 2002 roku odznaczony Nagrodą Pojednania Polsko‑Ukraińskiego, a w roku 2009 otrzymał z rąk polskiego ministra spraw zagranicznych Odznakę Honorową „Bene Merito” za działalność na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego. Obecnie profesor wizytujący programu stypendialnego Reagan Fascell organizowanego przez National Endowment for Democracy w Stanach Zjednoczonych.

Copyright © Herito 2020