Maciej Czerwiński

Filolog slawista, tłumacz, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku akademickiego 2020/2021 – Dyrektor IFS UJ. Zajmuje się językami, kulturami i literaturami byłej Jugosławii, a także pograniczem teorii języka i literatury oraz semiotyką kultury. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie zdobył tytuł doktora nauk humanistycznych, a następnie habilitację. Jest autorem kilku książek opublikowanych w Polsce i Chorwacji (dotyczących języka, dyskursu historycznego, semiotyki i wyobraźni historycznej o drugiej wojnie światowej w chorwackiej i serbskiej prozie artystycznej), a także wielu artykułów i esejów. Współredagował dwujęzyczny reprint albumu z 1881 roku Kraków Zagrzebiowi (2011) oraz tomy poświęcone postaci biskupa Josipa Juraja Strossmayera i historycznym związkom polsko‑chorwackim. Jest członkiem redakcji polskich, chorwackich i macedońskich czasopism naukowych. W MCK współtworzył wystawę „Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović” oraz opublikował książkę „Chorwacja. Dzieje, kultura i idee”, która otrzymała nagrody główne im. prof. Jerzego Skowronka oraz im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka.

Copyright © Herito 2020