Maria Poprzęcka

Historyczka i krytyczka sztuki, profesor zwyczajna na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się głównie sztuką nowoczesną, migracjami obrazów, ich „długim trwaniem”, związkami sztuk wizualnych z innymi dziedzinami twórczości. Jest autorką wielu książek, m.in. „Impas. Opór, utrata, niemoc”, „Uczta bogiń. Kobiety, życie i sztuka”, „Inne obrazy. Oko – widzenie – sztuka. Od Albertiego do Duchampa” Jest laureatką Nagrody Literackiej Gdynia w dziedzinie eseju oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki.

Copyright © Herito 2020