Maria Poprzęcka

Historyczka i krytyczka sztuki, profesor zwyczajna na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się głównie sztuką nowoczesną, migracjami obrazów, ich „długim trwaniem”, związkami sztuk wizualnych z innymi dziedzinami twórczości. Jest autorką wielu książek, m.in. Impas. Opór, utrata, niemoc, 2019: Uczta bogiń. Kobiety, życie i sztuka, 2012; Inne obrazy. Oko – widzenie – sztuka. Od Albertiego do Duchampa, 2008. Jest laureatką Nagrody Literackiej Gdynia w dziedzinie eseju.

Copyright © Herito 2020