Mathieu Olivier

Historyk mediewista, na Université Paris-Est Créteil (UPEC/France) obronił pracę doktorską na temat średniowiecznych kronik zakonu krzyżackiego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół kronik średniowiecznych i późnośredniowiecznych, historii politycznej średniowiecza, ideologii wypraw krzyżowych, a także bitew i pól bitewnych jako miejsc pamięci (lieux de mémoire). Brał udział w projekcie badawczym „Polsko-niemieckie miejsca pamięci”, prowadzonym przez prof. Roberta Trabę w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.

Copyright © Herito 2020