Michał Burdziński

Pracownik Instytutu Słowackiego w Warszawie i doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent komparatystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2005–2010), stypendysta Fundacji im. Stanisława Lama przy Towarzystwie Historyczno-Literackim w Paryżu (2012) oraz uczestnik programów Socrates–Erasmus (Uniwersytet Masaryka w Brnie, 2008–2009) i Erasmus Praktyki (Muzeum Vojtecha Löfflera w Koszycach, 2011). Od lat zafascynowany Europą Środka, szczególnie literackim i artystycznym dorobkiem modernizmu Słowacji i Węgier. Miłośnik Tatr, Lwowa i „miejsc zagubionych”.

Copyright © Herito 2020