Michał Burdziński

Kierownik Działu Sztuki Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Z Muzeum Śląskim związany jest od 2019 roku. Komparatysta w zakresie historii literatury i sztuki XIX i XX wieku w Europie Środkowej na tle przemian globalnych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Warszawskiego, student Uniwersytetu Masaryka w Brnie, stypendysta Narodowego Centrum Nauki i Fundacji im. Stanisława Lama przy Towarzystwie Historyczno-Literackim w Paryżu. Współpracownik Muzeum Narodowego i Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (2007–2010), pracownik merytoryczny Muzeum Mazowieckiego w Płocku (2016–2019). Kurator wystaw stałych i czasowych, wykładowca, autor artykułów problemowych i polsko-słowackiej edycji felietonów Alexandra Križki W Paryżu 1925–1926 (2016), współredaktor albumu „Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku”.

Copyright © Herito 2020