Dana Bořutová

Historyczka sztuki, profesor, pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki Słowackiej Akademii Nauk. W latach 2001–2008 dyrektorka Katedry Historii Sztuki na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Zajmuje się historią architektury XIX i XX wieku oraz teorią architektury. Wśród licznych publikacji na szczególną uwagę zasługuje monografia „Architekt Dušan Samuel Jurkovič”, która ukazała się w wydawnictwie Slovart w 2009 roku.

Copyright © Herito 2020