Mária Pötzlová-Malíková

Profesor historii sztuki, autorka wielu publikacji naukowych. Zajmuje się przede wszystkim pracami takich artystów jak F. X. Messerschmidt i Juraj Rafael Donner.

Copyright © Herito 2020