Naďa Hrčková

Profesor muzykologii, od 1962 roku pracuje w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Jest autorką wielu publikacji poświęconych kulturze muzycznej, rozwojowi muzyki słowackiej w kontekście europejskim czy nowoczesności w muzyce. Jej najważniejszym dziełem jest siedmiotomowa historia muzyki (Dejiny hudby, wydawnictwo Ikar, Bratysława).

Copyright © Herito 2020