Peter Michalík

Absolwent filologii angielskiej, filozof, uzyskał tytuł doktora na Wydziale Filozofii i Historii Filozofii Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Redaktor kulturalny w Radiu Słowackim. Od 2013 r. jest dyrektorem programowym Festiwalu Książki w Bratysławie (BRaK) i redaktorem naczelnym wydawnictwa BRaK związanego z festiwalem.

Copyright © Herito 2020