Miroslav Michela

Pracownik naukowy Instytutu Historii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, wykładowca na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Redaktor naczelny czasopisma „Forum Historiae”. Zajmuje się historią Słowacji i Europy Środkowej XX wieku. W 2009 roku w wydawnictwie Kalligram opublikował monografię „Pod heslom integrity”, poświęconą stosunkom słowacko-węgierskim w latach 1918–1921.

Copyright © Herito 2020