Peter Krečič

Historyk sztuki i krytyk sztuki, wieloletni dyrektor Muzeum Architektury w Lublanie. W latach 1988–1998 wykładał na Wydziale Architektury Krajobrazu w Instytucie Biotechnicznym Uniwersytetu w Lublanie, a od 1998 roku na Wydziale Architektury tegoż uniwersytetu. Wykładał ponadto na wydziałach architektury uniwersytetów w Lund, Londynie, Warszawie, Sarajewie i USA (UCLA Los Angeles, Catholic University Washington, Virginiatech, Blacksburg, Princeton University, Minesota State University). Główną sferą jego zainteresowań są problemy związane z europejskim i słoweńskim modernizmem, postmodernizmem i awangardą. W tym kontekście szczególną uwagę zwraca na życie i twórczość malarza z Triestu Avgusta Černigoja, absolwenta Bauhausu, oraz architekta Jožego Plečnika. Tym zagadnieniom poświęcił też kilka książek.

Copyright © Herito 2020