Joanna Talewicz

Joanna Talewicz

Doktor antropologii kulturowej. Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współpracuje z Zakładem Kultur Mniejszości Narodowych Instytutu Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Członkini polskiej delegacji International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Autorka książki Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce, współautorka książek: Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień, Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji (Kraków 2008).

Copyright © Herito 2020