Valentina Iancu

Historyczka sztuki, kuratorka w Rumuńskim Narodowym Muzeum Sztuki . Jej ostatnie projekty badawcze – szczególnie Artysta żydowski pochodzenia rumuńskiego – dotyczyły związków sztuki i polityki we współczesnej Rumunii. We współpracy z Rumuńskim Narodowym Instytutem Studiów nad Holocaustem „Elie Wiesel” zorganizowała wystawę Na skrzyżowaniu. Artysta żydowski w czasach Holocaustu (wyróżnioną w 2010 r. Nagrodą Rudicha przyznawaną przez Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie) oraz wydała pracę Żydowski artysta we współczesnej Rumunii. Losy naznaczone przez antysemityzm i Holocaust (2012). Najnowsza wystawa, otwarta w 2012 r. w Rumuńskim Narodowym Muzeum Sztuki, której współautorką była Iancu poświęcona była budowaniu rumuńskiej tożsamości narodowej (Mit narodowy. Sztuki wizualne a tożsamość rumuńska (1830–1930)).

Copyright © Herito 2020