Jakub Kornhauser

Poeta, tłumacz, eseista, redaktor, krytyk literacki i literaturoznawca, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Zajmuje się między innymi teorią i historią XX-wiecznych ruchów awangardowych, literaturą eksperymentalną, poezją współczesną, kulturą Europy Środkowej i krajów romańskich. Opublikował książki naukowe, eseistyczne i poetyckie. Nominowany m.in. do Nagrody Literackiej Gdynia (2021), laureat Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (2016).

Copyright © Herito 2020