Jakub Kornhauser

Literaturoznawca, filolog rumuński, związany z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się teorią i historią literatury awangardowej oraz eksperymentalnej, a także poezją rumuńską, francuską i polską. Finalizuje rozprawę doktorską objętą projektem badawczym „Status przedmiotu w poezji europejskiego surrealizmu”, uczestniczy w grancie „Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo?”. Współredaktor dwóch monografii naukowych, ostatnio Horyzonty wyobraźni. Fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze (z D. Zając, Kraków 2012). Autor dwóch książek poetyckich, tłumaczony na rosyjski, słowacki, rumuński.

Copyright © Herito 2020