Viktorija Aladžić

Architektka, badaczka i aktywistka. Pracuje jako profesor nadzwyczajna i kierowniczka Katedry Urbanistyki i Architektury na Wydziale Inżynierii Obywatelskiej w Suboticy Uniwersytetu w Nowym Sadzie. W swoich badaniach skupia się na historii architektury swego rodzinnego miasta Suboticy, działa na rzecz ochrony dziedzictwa i publikuje liczne artykuły w periodykach i czasopismach naukowych na tematy związane z dziejami budownictwa. Współautorka dwóch monografii (2004, 2006) Gradotvorci I i Gradotvorci II poświęconych historii 150 domów z przełomu XIX i XX w. w Suboticy. Stypendystka VI edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Poloniae.

Copyright © Herito 2020