MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Bez kategorii
Konferencje

Call for Papers: konferencja „Digital Art History – Methods, Practices, Epistemologies IV” (Zagrzeb, 3-4 października 2022)

Art and Heritage in Central Europe

„Digital Art History – Methods, Practices, Epistemologies IV”
Call for Papers na międzynarodową konferencję, która odbędzie się w Zagrzebiu 3-4 października 2022, organizowaną przez Instytut Historii Sztuki, SRCE – Uniwersytet w Zagrzebiu, Akademię Sztuk Pięknych i Designu, Uniwersytet w Ljubljanie, DARIAH-HR, Narodową i Uniwersytecką Bibliotekę w Zagrzebiu.

Czwarta edycja konferencji Digital Art History – Methods, Practices, Epistemologies zbierze doświadczonych i początkujących badaczy, naukowców niezależnych oraz rozpoczynających karierę, a także profesjonalistów zaangażowanych w ponaddyscyplinarne badania w zakresie cyfrowej humanistyki, skupiających się na digitalizacji i cyfrowej historii sztuki, architektury, kultury wizualnej, oraz cyfrowym dziedzictwie kulturowym.

Zaproszeni prelegenci:
Prof. Dr. Maximilian Schich, ERA Chair for Cultural Data Analytics, Uniwersytet Talliński
Prof. Dr. Hubertus Kohle, Institut für Kunstgeschichte, Ludwig-Maximilians-Universität, Monachium

Aby zaproponować 20-minutowe wystąpienie należy wysłać abstrakt (do 500 słów) oraz krótką notkę biograficzną (do 200 słów) do mbobinac@ipu.hr, nie później niż do 15 czerwca. Akceptowane będą propozycje ukończonych, oryginalnych i niepublikowanych dotychczas badań, jak również prezentacje projektów trwających. Powiadomienia o akceptacji lub odrzuceniu referatu zostaną wysłane do 1 lipca.

Więcej informacji: https://ipu.hr/article/en/1216/digital-art-history-methods-practices-epistemologies-iv

Copyright © Herito 2020