MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „Cultural heritage? Territorial and national view on the monuments of Bohemia in the 19th and early 20th centuries” (27–28 lutego 2023, Praga)

Art and Heritage in Central Europe

Call for Papers na międzynarodową konferencję „Cultural heritage? Territorial and national view on the monuments of Bohemia in the 19th and early 20th centuries”, która odbędzie się 27–28 lutego 2023 w Instytucie Historii Sztuki Czeskiej Akademii Nauk (ÚDU) w Pradze.

Konferencja poruszać będzie temat koncepcji i wyboru obiektów w odniesieniu do inwentarzy zabytków. Postrzeganie i ocenianie indywidualnych okresów historycznych, gatunków i stylów artystycznych, a także typów budynków dostarcza nam informacji o preferencjach i wyborach konserwatorów zabytków. Do jakiego stopnia przekrój społecznej i kulturowej różnorodności był stłumiony przez aktualne zainteresowania, jaką rolę w wyborach i ocenach wartości artystycznej zabytków odgrywały priorytety narodowej pamięci historycznej? Te pytania leżą u podstaw zrozumienia złożoności aspektów wpływających na konserwację zabytków.

20-minutowe wystąpienia dotyczyć będą dziedzictwa kulturowego w XIX i początkach XX wieku. Oprócz tematów dotyczących Czech, mile widziane są porównania z podobnymi problemami w innych regionach. Językami konferencji są angielski i niemiecki.

Abstrakty do 250 słów wraz z notką biograficzną należy nadsyłać do 31 sierpnia 2022 do organizatorów: uhlikova@udu.cas.cz / alena.janatkova@leibniz-gwzo.de

Więcej informacji: https://www.udu.cas.cz/cz/akce/cultural-heritage

Copyright © Herito 2020