MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „“Minority science” in the short 20th century: Imagining science from the margins of academia” (30-31 marca 2023, Praga)

Art and Heritage in Central Europe

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. w Pradze organizuje konferencję mającą na celu zbadanie jak outsiderzy kulturowi, emigranci, uchodźcy i członkowie mniejszości widzieli naukę i swoją pozycję w świecie naukowym. Mile widziane są referaty dotyczące naukowców, którzy byli (lub postrzegali się) jako mniejszość/outsiderzy z powodu swej identyfikacji kulturowej, płciowej, politycznej lub społecznej. Prezentacje mogą koncentrować się między innymi wokół następujących pytań:

– Jak naukowcy należący do mniejszości postrzegali swoją pozycję w ramach instytucji akademickich? Jak definiowali swoją inność i przynależność do mniejszości (np. jak widzieli swoją rolę w nauce międzynarodowej jako reprezentanci „mniejszych narodów”, członkowie mniejszości etnicznych lub narodowych w ramach nacjonalizujących państw, itp.)
– Jakie strategie przyjmowali ci naukowcy aby osiągnąć swoje cele (epistemiczne, polityczne, związane z karierą)?
– Jakie alternatywne epistemologie były proponowane lub rozwijane przez naukowców mniejszościowych? Jak reagowali oni na propozycje epistemiczne naukowców mainstreamowych?
– Jak mniejszościowe instytucje pozycjonowały się w ramach państwowych instytucji?
– W jakim zakresie różniły się strategie naukowców mniejszościowych i większościowych w zakresie wiarygodności, budowania sieci współpracy, publikowania, itp.?
– Czy możemy mówić o specyfice „nauki mniejszościowej” i jak wpływa to na naszą mainstreamową narrację o nauce?

Abstrakt do 350 słów oraz krótki biogram należy wysłać do 15 października 2022 do Jana Surmana (surman@mua.cas.cz).

Konferencja jest organizowana w ramach projektu “Images of science” in Czechoslovakia 1918-1945-1968, finansowanego przez stypendium Lumina Quaeruntur Czeskiej Akademii Nauk, gospodarzem jest Instytut Masaryka i Archiwum Czeskiej Akademii Nauk.

Konferencja odędzie się 30–31 marca 2023, w Pradze (Republika Czeska). Koszty dojazdu i noclegi dla prelegentów zostaną zapewnione. Konferencja będzie na żywo, w języku angielskim.

Więcej informacji: https://www.mua.cas.cz/cs/akce/minority-science

Copyright © Herito 2020