Nijolė Strakauskaitė

Historyczka, od 2003 roku pracowniczka naukowy w Instytucie Historii i Archeologii Regionu Morza Bałtyckiego, w przeszłości pracowała w Katedrze Historii Wydziału Społecznego Uniwersytetu w Kłajpedzie. Autorka pięciu monografii poświęconych kontaktom kulturowym w Prusach Wschodnich i Pruskiej Litwie, Problemom historii regionu Kłajpedy oraz związkom kultury i krajobrazu w regionach i mikroregionach Litwy.

Copyright © Herito 2020