MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „Local Communities and New Elites in Austria-Hungary” (Warszawa 12–13 czerwca 2023)

Art and Heritage in Central Europe

Zespół Badania Kultur Słowiańskich w Monarchii Habsburskiej, działający przy Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Wspólnoty lokalne i nowe elity w monarchii austro-węgierskiej” w Warszawie, 12–13 czerwca 2023 roku.

Konferencja postawi pytanie o to, jak formowały się elity wspólnot nowych bądź zmuszonych do zdefiniowania się na nowo. Interesująca jest perspektywa lokalna i lokalne odbicia procesów toczących się w wymiarze ogólnym, do tej pory niewystarczająco reprezentowane w badaniach nad przestrzenią kulturową i społeczno polityczną monarchii habsburskiej.
Pokłosiem konferencji będzie wieloautorska monografia naukowa w języku angielskim, obowiązuje procedura recenzyjna.

Termin zgłoszeń tematów (abstrakt 200-300 słów) do 15 marca 2023 roku na adres: habsburgstudies@uw.edu.pl. O przyjęciu referatu uczestnicy konferencji zostaną poinformowani do 10 kwietnia 2023 roku.

Organizatorzy:
Zespół Badania Kultur Słowiańskich w Monarchii Habsburskiej http://uwhabsburgstudies.uw.edu.pl/
dr Anna Kobylińska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW)
dr Maciej Falski (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW)
dr Aleksander Łupienko (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

Partnerzy:
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Miejsce obrad: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Języki wystąpień: polski, angielski. Uczestnikom konferencji możemy być zaoferowany nocleg.
Brak opłaty konferencyjnej.

Więcej informacji: http://slawistyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/283/2023/01/CFP_Local-Communities-and-New-Elites-in-Austria-Hungary.pdf

Copyright © Herito 2020