MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „The Influence of the Vienna School of Art History III: Origins, Modifications and Influences of Its Theoretical Concepts” (konferencja w Pradze, 19–20 kwietnia 2023)

Art and Heritage in Central Europe

Trzecia międzynarodowa konferencja z cyklu „The Influence of the Vienna School of Art History” w Instytucie Historii Sztuki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze odbędzie się 19–20 kwietnia 2023. Poruszy ona temat teoretycznych koncepcji wiedeńskiej szkoły historii sztuki na polach historii sztuki, estetyki, filozofii, studiów kulturowych i innych dziedzin. Głównym tematem konferencji będą intelektualne źródła, modyfikacje oraz wpływy koncepcji i teorii założycieli i uczniów wiedeńskiej szkoły historii sztuki, jak również teorie podważające koncepcje pochodzące z wiedeńskiego ośrodka. Referaty mogą skupiać się na indywidualnych teoriach poszczególnych historyków sztuki powiązanych z wiedeńską szkołą, mogą odnosić się do kwestii formowania ośrodka wiedeńskiego jako szkoły teorii historii sztuki, mogą badać problem przekładania wiedeńskich teorii na inne języki, lub odnosić się do krytycznych odpowiedzi na teorie pochodzące ze szkoły wiedeńskiej.

Wybrane referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie Journal of Art Historiography, podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzednich konferencji w 2019 i 2021 (numery 21, 22, 23, 25 i 26).

Językami konferencji będą angielski i niemiecki.

Zgłoszenia należy nadsyłać do murar@udu.cas.cz do 31 października 2022.

Więcej informacji: https://www.udu.cas.cz/cz/akce/the-influence-of-the-vienna-school-of-art-history-iii-origins-modifications-and-influences-of-its-theoretical-concepts

 

 

 

 

Copyright © Herito 2020