Art and Heritage in Central Europe

„Creativity from Vienna to the World” to projekt zawierający wykłady, blog oraz wirtualną wystawę. Łączy aspekty projektów i historii kobiet, pedagogiki, historii migracji i transferów kulturowych, aby wyśledzić osiągnięcia migrujących kobiet-projektantek, które przeniosły się do USA z Europy Środkowej w pierwszej połowie XX wieku.

„Creativity from Vienna” to wspólny projekt prowadzony przez prof. Megan Brandow-Faller (City University of New York) oraz dr Julię Secklehner (Uniwersytet Masaryka, Brno), finansowany z grantu Botstiber Institute for Austrian-American Studies (BIAAS) [rzy wsparciu Austrian Cultural Forum (Washington D.C.).

Więcej: https://viennatotheworld.com

Ogłoszone zostało call for papers na wystąpienia na temat transatlantyckich wymian w pedagogice i projektowaniu, z naciskiem na USA i Europę Środkową. Call for Papers „Creativity from Vienna to the World: Transatlantic Exchanges in Pedagogy and Design” dotyczy serii wydarzeń zaplanowanych online od marca do kwietnia 2023. Wydarzeniom będą towarzyszyły wpisy na blogu i stronie oraz wystawa online, w których także można uczestniczyć.

Wybrane referaty zostaą opublikowane w Journal of Austrian-American History.

Propozycje (abstrakty ok. 250 słów) należy nadsyłać do prof. Megan Brandow-Faller (mmf34@georgetown.edu) i dr Julii Secklehner (secklehner@phil.muni.cz) do 15 listopada 2022.

Copyright © Herito 2020