MAMY NA OKU

Aktualności
Art and Heritage in Central Europe

Internetowy projekt „Creativity from Vienna to the World” oraz Call for Papers

Art and Heritage in Central Europe

„Creativity from Vienna to the World” to projekt zawierający wykłady, blog oraz wirtualną wystawę. Łączy aspekty projektów i historii kobiet, pedagogiki, historii migracji i transferów kulturowych, aby wyśledzić osiągnięcia migrujących kobiet-projektantek, które przeniosły się do USA z Europy Środkowej w pierwszej połowie XX wieku.

„Creativity from Vienna” to wspólny projekt prowadzony przez prof. Megan Brandow-Faller (City University of New York) oraz dr Julię Secklehner (Uniwersytet Masaryka, Brno), finansowany z grantu Botstiber Institute for Austrian-American Studies (BIAAS) [rzy wsparciu Austrian Cultural Forum (Washington D.C.).

Więcej: https://viennatotheworld.com

Ogłoszone zostało call for papers na wystąpienia na temat transatlantyckich wymian w pedagogice i projektowaniu, z naciskiem na USA i Europę Środkową. Call for Papers „Creativity from Vienna to the World: Transatlantic Exchanges in Pedagogy and Design” dotyczy serii wydarzeń zaplanowanych online od marca do kwietnia 2023. Wydarzeniom będą towarzyszyły wpisy na blogu i stronie oraz wystawa online, w których także można uczestniczyć.

Wybrane referaty zostaą opublikowane w Journal of Austrian-American History.

Propozycje (abstrakty ok. 250 słów) należy nadsyłać do prof. Megan Brandow-Faller (mmf34@georgetown.edu) i dr Julii Secklehner (secklehner@phil.muni.cz) do 15 listopada 2022.

Copyright © Herito 2020