MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: 29. Konferencja Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów „Wspólne Dziedzictwo”, Szczecin, 28 września – 1 października 2022

Art and Heritage in Central Europe

Muzeum od momentu swych narodzin było i nadal bywa częściej miejscem rywalizacji niż dialogu, sporu niż porozumienia, wykluczenia niż emancypacji. W przestrzeni muzeum – niezmiennie dawniej i dziś – przecinają się pola władzy i produkcji kulturowej, a wykorzystywane w nich sposoby narracji uwypuklały i czasem wciąż wydobywają podziały prowadzące nie tylko – jak wskazywał Pierre Bourdieu – w poprzek społeczeństw, lecz także między grupami etnicznymi, narodami, a zwłaszcza opartymi na etniczno-językowych podstawach nowoczesnymi państwami Europy Środkowej. Szczególną rolę uzyskują muzea na obszarach granicznych, stając się flankami obrony lub propagandy kultury narodowej. W chwili przesunięcia granic geopolitycznych okazywały się zaś strategicznym celem i nośnikiem a- lub rekulturacji.

Organizatorzy oczekują 20-minutowych referatów w zakresie dziedzictwa Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Albanii oraz Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Przewidziana jest również giełda informacyjna (w formie krótkich 10-minutowych wystąpień), stanowiąca forum prezentacji bieżących projektów badawczych, dotyczących historii sztuki i konserwacji zabytków w zakresie wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa.

 

Wspólne Dziedzictwo – Das gemeinsame Kulturerbe: 28 września – 1 października 2022

Języki konferencji: niemiecki, polski i angielski, planowane jest tłumaczenie symultaniczne.

Miejsce konferencji: Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Komitet naukowy konferencji: dr Dariusz Kacprzak (Muzeum Narodowe w Szczecinie), dr Kamila Kłudkiewicz (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Szymon P. Kubiak (Muzeum Narodowe w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szczecinie).

Propozycje tematów ze streszczeniem (max. 1800 znaków ze spacjami) oraz krótki biogram dotyczący aktywności zaawodowej należy zgłaszać do 31 marca 2022 roku na adres: s.kubiak@muzeum.szczecin.pl

Więcej informacji:
https://muzeum.szczecin.pl/en/news/1450-29-konferencja-grupy-roboczej-polskich-i-niemieckich-historykow-sztuki-i-konserwatorow-wspolne-dziedzictwo.html

 

Copyright © Herito 2020