MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „Contested Infrastructures. Art Criticism and the Institutionalisation of Art” (55. Kongres AICA International, 13-17 listopada 2023, Kraków)

Art and Heritage in Central Europe

Na tegoroczny kongres AICA, który odbędzie się 13-17 listopada 2023 w Krakowie zaproszeni są wszyscy zainteresowani dyskusją na temat tego, w jakim stopniu współczesne praktyki artystyczne, kuratorskie i krytyczne wymagają wsparcia instytucjonalnego; jakich instytucji potrzebują i do jakiego stopnia mogą brać udział w globalnej walce z kryzysami ekologicznymi i ekonomicznymi. Dostrzegając znaczenie tematu dla badaczy z regionu wschodnioeuropejskiego, zaproszeni są uczestnicy z całego świata, by podzielić się swoją perspektywą, wskazując na specyficzne lokalne aspekty i wzbogacić wymianę wiedzy i doświadczeń w ujęciu ponadnarodowym, ponadregionalnym i ponadkontynentalnym. Wielostopniowa natura współczesnych zjawisk społecznych, kulturowych i środowiskowych stanowi duże wyzwanie dla instytucji takich jak AICA, co będzie przedmiotem dyskusji kongresu w 2023.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania propozycji wystąpień w języku angielskim, o długości 15-20 minut. Abstrakt (ok. 300 słów) należy wysyłać na adres  contestedinfrastructures@gmail.com do 15 maja 2023. Informacja o akceptacji wystąpienia zostanie wysłana do 30 maja 2023. Publikacja pokonferencyjna ukaże się w recenzowanym czasopiśmie Art and Documentation, indeksowanym w bazie Web of Science.

Więcej informacji: http://aica.sztuka.edu.pl/kongres/

Copyright © Herito 2020