MAMY NA OKU

Aktualności
Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers („Equal and Poor – A comparative perspective on Art in Communist Europe and the Global South in the long 1970s”) oraz Call for Participation w projekcie badawczym („Understanding 1989 in East- Central European Art: War vs. Revolution”) w Centrum Badań nad Sztuką Europy Środkowo-Wschodniej i Spuścizną Intelektualną Piotra Piotrowskiego

Art and Heritage in Central Europe

Centrum Badań nad Sztuką Europy Środkowo-Wschodniej i Spuścizną Intelektualną Piotra Piotrowskiego

Centrum Badań nad Sztuką Europy Środkowo-Wschodniej i Spuścizną Intelektualną Piotra Piotrowskiego dąży do wzmocnienia współpracy i dialogu między naukowcami przez organizowanie odbywającego się co dwa lata East-Central European Art Forum i przygotowywanie wspólnych publikacji. Zaplecze materialne centrum Centrum stanowi archiwum Piotra Piotrowskiego (przekazane UAM przez Marię Żuk-Piotrowską) oraz oryginalna biblioteka Piotrowskiego (nabyta przez UAM), która – pomyślana docelowo jako podstawowa i kompletna dla tak wyznaczonego obszaru badań na świecie – jest systematycznie uzupełniana i rozbudowywana. Działalność Centrum obejmuje sztukę nowoczesną i współczesną – od ruchów awangardowych z początku dwudziestego wieku, po zjawiska współczesne. Geograficzne spectrum badań prowadzonych oraz inspirowanych w ramach działalności Centrum obejmuje sztukę i historię sztuki Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie globalnej.

W ramach projektu „Resonances” czwarta międzynarodowa konferencja odbędzie się w Poznaniu w ramach drugiego forum „East-Central European Art Forum”. W czasie wydarzenia nastąpi inauguracja współpracy Centrum i poznańskiej Galerii Arsenał w zakresie opieki nad założonym przez Jarosława Kozłowskiego archiwum sieci NET.
Call for Papers: „Equal and Poor – A comparative perspective on Art in Communist Europe and the Global South in the long 1970s”. Międzynarodowa konferencja odbędzie się w Poznaniu 17-18 marca 2023 (termin zgłoszeń: 15 grudnia 2022)

Więcej informacji: http://piotrpiotrowskicenter.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/EP-CFP.pdf

Ponadto Centrum Badań nad Sztuką Europy Środkowo-Wschodniej i Spuścizną Intelektualną Piotra Piotrowskiego ogłosiło nabór Call for Participation do projektu „Understanding 1989 in East- Central European Art: War vs. Revolution”. Doktoranci i młodzi naukowcy z Europy Środkowo-Wschodniej, zainteresowani sztuką regionu i prowadzący badania zgodne z założeniami projektu są zaproszeni do zgłaszania się do 30 listopada 2022.

Więcej informacji: http://piotrpiotrowskicenter.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/10/CFP-PPCENTER-1989.pdf

Copyright © Herito 2020