MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: sympozjum Exhibiting in Slovenia III (11-12 kwietnia 2024, Lublana)

Art and Heritage in Central Europe

Muzeum miejskie w Lublanie zaprasza do udziału w trzeciej odsłonie sympozjum poświęconego praktykom wystawienniczym w Słowenii. Sympozjum poświęcone jest wystawom, zagadnieniom związanym z prezentowaniem sztuk pięknych, architektury i designu, oraz pytaniom dotyczącym systemom artystycznym Słowenii w szerszym kontekście ram środkowoeuropejskich od XIX wieku do dziś. Zaproszeni są wszyscy badający te zagadnienia w ramach różnych dyscyplin i obszarów badawczych.

Mile widziane jest podejście interdyscyplinarne i komparatystyczne do zagadnień związanych z konkretnymi wystawami oraz praktykami wystawienniczymi. Zachęca się do prezentacji pogłębionych badań w ramach tematu sympozjum. Można zaprezentować wszelkiego rodzaju badania, z wyjątkiem własnych działań artystycznych lub kuratorskich.

Uczestnicy spoza Słowenii mogą prezentować w języku angielskim, serbskim, chorwackim lub bośniackim.

Sympozjum organizowane jest we współpracy z Muzeami i Galeriami Lublany (MGML), the Stowarzyszeniem Kultury i Teorii im. Igora Zabela (IZA), Muzeum Sztuki Współczesnej Koroška (KGLU), oraz Muzeum Sztuki Božidara Jakaca (GBJ), oraz Instytutem Historii Sztuki (Centrum Badawcze Słoweńskiej Akademii Sztuk i Nauk, ZRC SAZU), i Wydziałem Historii Sztuki Uniwersytetu w Lublanie (FF) w ramach projektu badawczego Exhibiting of Art and Architecture between Artistic and Ideological Concepts (ARIS J6-3137).

Komitet sympozjum: Petra Čeh (KGLU), Alenka Gregorič (MGML), Urška Jurman (IZA), Martina Malešič (FF UL), Goran Milovanović (GBJ), Katarina Mohar (UIFS ZRC SAZU/FF UM), Miha Valant (FF UL), Vladimir Vidmar (FF UL), oraz Beti Žerovc (FF UL).

Prezentacja powinny trwać do 20 minut. Aby zgłosić się należy wysłać abstrakt (do 150 słów) wraz z CV (do 70 słów) na adres miha.valant@ff.uni-lj.si do 27 listopada 2023. Informacje o przyjętych zgłoszeniach zostaną rozesłane w połowie grudnia 2023.

Więcej informacji: https://igorzabel.org/en/news/2023/open-call-exhibiting-in-slovenia-III

Copyright © Herito 2020