MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: sympozjum „Expressionism Revisited. New Approaches and Research Questions” (Berlin, 25-28 sierpnia 2022)

Art and Heritage in Central Europe

Rozważania nad ekspresjonizmem będą tematem sympozjum, które będzie miało miejsce w Brücke Museum w Berlinie, przy okazji wystawy „1910. Brücke: sztuka i życie” w lecie 2022. Wobec nowych wyzwań w badaniach i edukacji wokół ekspresjonizmu, w czasie trzydniowego spotkania zostaną poddane dyskusji bieżące projekty badawcze, rozwiązania metodologiczne oraz koncepcje kuratorskie. Głównym celem sympozjum jest naukowa wymiana doświadczeń oraz interakcja między badaczami i edukatorami.

Organizatorzy zapraszają do wysyłania propozycji krótkich prezentacji oraz opisów projektów. Do udziału zaproszeni są naukowcy, doktoranci, muzealnicy, badacze historii sztuki, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i dziedzin pokrewnych. Propozycje (do 500 słów) wraz z krótkim CV (1 strona) należy wysyłać do 28 lutego 2022 na adres forschung@bruecke-museum.de.

Koszty podróży prawdopodobnie będą refundowane. Planowana jest publikacja wybranych wystąpień.

Organizatorzy: Lisa Marei Schmidt i Brücke-Museum a także: z Dr Meike Hoffmann (FU Berlin), Dr Andrea Meyer (TU Berlin), Prof. Dr Aya Soika (Bard College Berlin) i Prof. Dr Isabel Wünsche (Jacobs University)

Więcej informacji: https://arthist.net/archive/35727

Copyright © Herito 2020