MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

CALL FOR PAPERS: „Jewish or Common Heritage? (Dis-)appropriation of Synagogue Architecture in East-Central Europe since 1945” (Warszawa, 12-14 września 2023)

Art and Heritage in Central Europe

Konferencja jest wynikiem współpracy Bet Tfila – Forschungsstelle für jüdische Architektur, Technische Universität Braunschweig, Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Odbędzie się w ramach projektu ‘DFG Priority Program 2357: Jewish Cultural Heritage’, finansowanego przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG).

Konferencja nie tylko przyglądnie się przypadkom „sukcesów” w „odkrywaniu” żydowskich zabytków architektonicznych. Celem jest raczej wyciągnięcie wniosków w szerszym kontekście na podstawie konkretnych przykładów. Mogłoby udać się zidentyfikować schematy, które wskazują na „sukcesy” i „porażki”takich odkryć. Zaproszeni są także badacze, którzy postawią pytania o model „sukcesu” i „porażki” w odkrywaniu. Jeśli to możliwe, tematy powinny dotyczyć tych miast i regionów Europy Środkowo-Wschodniej, których przynależność terytorialna zmieniła się w wyniku II wojny światowej.

Konferencja odbędzie się 12-14 września 2023 w muzeum POLIN oraz w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Koszty podróży uczestników mogą być refundowane w ramach przyjętych limitów.

Przyjmowane będą zgłoszenia od badaczy wszelkich dyscyplin wpisujących się w temat konferencji. Językiem konferencji będzie angielski; abstrakty o długości 200-300 slów wraz z krótkim CV należy wysyłać do 31 stycznia 2023 do Kamili Lenartowicz (k.lenartowicz@tu-braunschweig.de) oraz Christhardta Henschela (henschel@dhi.waw.pl). Powiadomienie o przyjęciu na konferencję zostanie wysłane do 14 marca 2023.

Więcej informacji: https://www.dhi.waw.pl/en/news/detail/news/cfp-jewish-or-common-heritage-dis-appropriation-of-synagogue-architecture-in-east-central-europe.html

Copyright © Herito 2020