MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „Renaissance Principles and Their Early Modern Receptions: European Currents and Local Appropriations” (Praga, 11–12 czerwca 2024)

Art and Heritage in Central Europe

Międzynarodowe dwudniowe warsztaty dla doktorantów, naukowców na wczesnym etapie kariery i post-doc w Pradze będzie dotyczył Renesansu jako kluczowego zagadnienia tranformacji sztuki i kultury europejskiej u progu nowożytności. Podejście normatywne często pomijało ówczesne regionalizmy czy lokalne zawłaszczenia funkcjonujące poza głównymi nurtami europejskimi. Na program składają się wykłady i dyskusje (11 czerwca) oraz zwiedzanie: wycieczka szlakiem architektury w Pradze oraz oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Od Michała Anioła do Callota: renesansowa sztuka graficzna” w Galerii Narodowej w Pradze.

Organizatorzy:  Instytut Historii Sztuki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze; CEFRES – Francuskie Centrum Badawcze Nauk Humanistycznych i Społecznych w Pradze, École pratique des hautes études – PSL (w Paryżu); Instytut Historii Sztuki, Julius-Maximilians-Universität, Würzburg; Instytut Historii Sztuki, Wydział Sztuk, Uniwersytet Karola w Pradze, Galeria Narodowa w Pradze.

Do zgłaszania się są zaproszeni ci, którzy chcieliby wziąć aktywny udział w warsztatach – propozycja wystąpienia (maksymalnie 800 słów) powinna być wysłana do 10 maja 2024 na adres: petrasova@udu.cas.cz.  Organizatorzy oferują stypendium na podróż dla przyjętych uczestników. Zapytania należy kierować na ten sam adres. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut; językiem konferencji jest angielski.

Więcej informacji:

https://www.udu.cas.cz/archiv/content_cz/renaissance_principles_call_for_papers_240211.pdf

 

Copyright © Herito 2020