MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: konferencja „Shaped by Greed. Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200–1900” (8–9 czerwca 2023, Brno, Czechy)

Art and Heritage in Central Europe

W jaki sposób eksploatacja środowiska naturalnego industrializacja i urbanizacja kształtowała późnośredniowieczną i wczesnonowożytną kulturę wizualną, krajobraz, środowisko w Europie i poza nią? Międzynarodowa konferencja wydziału historii sztuki Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Republika Czeska) odbędzie się 8–9 czerwca 2023, organizowana przez Tomáša Valeša, Jana Galetę, Martina F. Lešáka, oraz Veronikę Řezníčkovą jako Trzecie Biennale Centrum Studiów Nowożytnych (https://cemsbrno.org).

Konferencja badać będzie powiązania między środowiskiem, jego eksploatacją, sztuką, architekturą, oraz urbanistyką w szerszej perspektywie europejskiej (z kontekstem ogólnoświatowym) między 1200 a 1900 (w perspektywie longue durée). To dotyczy m.in. przetwarzania materiałów naturalnych i minerałów w przedmioty luksusowe:  This explicitly includes the transformation of raw mined materials into luxurious objects; wystawne i prestiżowe projekty artystyczne i urbanistyczne, finansowane z bogactw pozyskanych przez eksploatowanie natury; ikonografii która ukazuje jak traktowane było środowisko, kształtowane oraz używane w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych.
Gościnny wykład konferencji wygłosi Dr. Hannah Baader (Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut).
Na konferencje zaproszeni są doświadczeni oraz młodzi naukowcy, a także doktoranci – prezentacje w języku angielskim powinny mieć 20 minut Propozycje abstraktów (ok 200–300 słów), wraz z krótkim CV, należy wysyłać do 22 stycznia 2023 na adres: brno.conference.2023@gmail.com

Powiadomienie o akceptacji zostanie wysłane do 22 lutego 2023. Wybrane referaty trafią do redagowanego tomu opublikowanego przez Brepols.

Więcej informacji: https://cemsbrno.org/wp-content/uploads/2022/11/Shaped_by_Greed_Reflections_and_Impacts.pdf

Copyright © Herito 2020