Aleksandr Lipatow

Polonista, slawista, pracownik naukowy Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, profesor Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego. Autor wielu publikacji na temat historii literatury i kultury polskiej, cywilizacji europejskiej i Słowiańszczyzny, powiązań kultury rosyjskiej z kulturą i sztuką zachodnią, teorii i metodologii badań historyczno-kulturowych, sytuacji społeczno-politycznej i kulturowej Rosji poradzieckiej, między innymi Słowiańszczyzna – Polska – Rosja. Studia o literaturze i kulturze (Warszawa, 1999), Rosja i Polska. Konfrontacja i grawitacja (Toruń, 2003) oraz Rosja dzisiejsza. Między przeszłością a teraźniejszością (Toruń, 2007).

Copyright © Herito 2020