Ivan Čolović

Wybitny serbski intelektualista, tłumacz, etnolog, antropolog, działacz na rzecz praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie, tłumaczył literaturę francuską, m.in. Rolanda Barthesa, Georgesa Bataille’a, Georges’a Pouleta i Claude’a Lévi-Straussa. Studia doktorskie z etnologii ukończył na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Belgradzkiego. Aktywnie występował przeciwko wojnie, był jednym z założycieli Stowarzyszenia Niezależnych Intelektualistów Belgradzki Krąg oraz niezależnego Forum Pisarzy. Współtworzył niezależną sieć uniwersytecką przy jugosłowiańskiej Fundacji „Społeczeństwo Otwarte”. Obecnie prowadzi prywatne wydawnictwo Biblioteka XX vek, którą wcześniej zainicjował (1971) i redagował jako serię w wydawnictwach państwowych. W nowszych książkach zajmuje się demaskowaniem mitów, które stają się pożywką dla nacjonalizmu i populizmu, a także funkcją, jaką w tworzeniu tych mitów pełni szeroko rozumiana kultura. Opublikował m.in.: Književnost na groblju (1983), Divjla knijževnost (1983, 2000), Bordel ratnika (1993, 1994, 2000, 2008), Polityka symboli (Politika simbola, 1997, wyd. pol. 2001), Bałkany – terror kultury (2007). Jest laureatem nagrody im. Herdera, kawalerem francuskiej Legii Honorowej i doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego

Copyright © Herito 2020