MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

CALL FOR PAPERS: „Eystra Salt – the Baltic Zone in the Literatures of the Medieval North” (Wolin, 19-20 maja 2023)

Art and Heritage in Central Europe

Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie zapraszają na trzecią Konferencję Jómsbor pt. „Eystra Salt – the Baltic Zone in the Literatures of the Medieval North” (Wolin, 19-20 maja 2023).

Nie da się przecenić roli Bałtyku jako przestrzeni kontakty między różnymi częściami średniowiecznej Europy. Dla mieszkańców wybrzeży i ich okolic, morze było obszarem interakcji politycznych, kulturowych i ekonomicznych. Współistnienie różnych czynników, takich jak wierzenia, języki, czy kultura materialna zarówno łączyły jak i dzieliły cały region. Ostatecznie wpłynęły na stworzenie wyjątkowego statusu, który badaczy pchnął do wytworzenia terminu „strefa bałtycka”, aby podkreślić historyczną odrębność tych terenów. Fenomen ten odzwierciedlony był między innymi w wielokrotnych wzmiankach na temat Bałtyku w zabytkach piśmienniczych z całej Europy i spoza niej.

Celem konferencji jest skupienie się przede wszystkim na literaturze starodordyckiej/islandzkiej i przebadanie, jak średniowieczni Skandynawowie, którzy używali takich określeń jak Eystra Salt (Wschodnia Sól) czy Austrvegr (Wschodnia droga) w odniesieniu do Bałtyku, przedstawiali morze i region nadmorski w swej historycznej i literackiej tradycji. Takie podejście narzuca przekrój literackiej aktywności Północy, jak również obszerność i skomplikowanie korpusu literackiego. Konferencja ma stworzyć pole dla badań skoncentrowanych na poszczególnych przekazach i analizowaniu ich natury, znaczenia, oraz roli w naszym współczesnym postrzeganiu średniowiecznej strefy bałtyckiej.

Propozycje wystąpień należy przesyłać do komitetu organizacyjnego w terminie do 30 listopada 2022 na adres: cbns@us.edu.pl. Powiadomienia o akceptacji zostaną wysłane do 31 grudnia 2022. Szczegóły na temat rejestracji, zakwaterowania i wyżywienia będą dostarczone wraz z powiadomieniem o akceptacji referatu.

Więcej informacji: CFP_to_download

Copyright © Herito 2020