MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: konferencja „In Service of Baroque Sculpture: Scientific conference on the occasion of the 100th anniversary of the birth of Doris Baričević (1923–2016)” (Zagrzeb, 7-8 września 2023)

Art and Heritage in Central Europe

Instytut Historii Sztuki i Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Zagrzebiu organizują konferencję naukową z okazji stulecia urodzin wybitnej historyk sztuki,  Doris Baričević (1923-2016). Wyniki jej badań są kluczowe w obszarze rzeźb i ołtarzy XVII i XVIII wieku na terenach współczesnej Chorwacji, mają także znaczenie międzynarodowe. Konferencja odbędzie się w Zagrzebiu 7 i 8 września 2023 na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Inspirując się monumentalnym dorobkiem naukowym Doris Baričević, organizatorzy oczekują prezentacji dotyczących sztuki XVII i XVIII wieku z nowymi wnioskami i perspektywami odnośnie dziedzictwa barokowych rzeźb i ołtarzy, ku pamięci imponującego dorobku naukowego tej niezwykle ważnej badaczki.

Organizatorzy nie zapewnią pokrycia kosztów dojazdu i noclegów w Zagrzebiu; nie ma żadnej opłaty konferencyjnej. Referaty zostaną wydane w recenzowanej publikacji. Propozycje wystąpień należy wysyłać na adres e-mail skup-baricevic@ipu.hr do 31 marca 2023. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaakceptowaniu zgłoszenia do 15 kwietnia 2023.

Więcej informacji: https://www.ipu.hr/content/info/CFP_Doris-Baricevic_Zagreb_2023_EN.pdf

 

 

Copyright © Herito 2020