nr 41 (2021)
W SPRZEDAŻY

Białoruś

Białoruś jest nam znacznie bliższa, niż to się na pierwszy rzut oka wydaje: nie tylko ze względu na wspólną historię czy trwający wciąż demokratyczny zryw, jako żywo przypominający wydarzenia lat 80. w Polsce i innych krajach Europy Środkowej.

Tymczasem być może o żadnym z naszych sąsiadów wiemy tak niewiele. Postrzegana jako brzydkie kaczątko postradzieckiej transformacji jest Białoruś często odbierana nieprzychylnie, a niekiedy wręcz niesprawiedliwie. Dla wielu tak bliski nam w historii naród pozostaje zagadką. Nawet Czarnobylską modlitwę Swietłany Aleksiejewicz otwierają słowa „Białoruś… Dla świata jesteśmy terra incognita”. Jednak kraj naszych sąsiadów to znacznie więcej, niż tylko ostatnia europejska dyktatura w starym stylu. W MCK mamy tego głęboką świadomość współpracując od trzydziestu lat z naszymi białoruskimi przyjaciółmi i organizując z nimi konferencje i seminaria śladami zbieżnej, a nie rzadko wspólnej wielowiekowej historii. Dobrze jest nam więc znane architektoniczne i kulturowe dziedzictwo Białorusi, kraju wciąż poszukającego i definiującego własne korzenie, lecz nie odcinającego się od nich.

W białoruskim numerze Herito staraliśmy się podzielić naszymi doświadczeniami oraz wiedzą i pokazać kraj, który jest nam niezwykle bliski na wielu poziomach, ale wciąż niedostatecznie znany. Kraj, w którym przecież pragnienie wolności jest tak samo silne, jak w innych państwach naszej części Europy. Przedstawiamy Białoruś, której nie trzeba się bać, a która warta jest nieustannego poznawania i odkrywania.

KUP NUMER

Copyright © Herito 2020